Startside

Færøerne (på færøsk Føroyar) er en gruppe på 18 øer af vulkansk oprindelse i den nordlige del af Atlanterhavet mellem Skotland, Island og Norge.

Den første bosættelse på øerne fandt sted, da irske munke slog sig ned omkring år 625 og levede som eneboere. De gav sandsynligvis øerne deres navn. Øernes egentlige befolkning stammer fra en blanding af keltiske og norske bosættere.

De norske bosættere slog sig ned på øerne i tiden efter år 850, som kaldes landnamtiden. I dag er 17 af de 18 øer beboede.

Smyril Line Færøerne

Smyril Line Færøerne

Befolkningen betegnes som færinger, og befolkningstallet er knapt 50.000, hvoraf ca. 20.500 bor i Tórshavn kommune. Færingerne taler det vestnordiske sprog færøsk, som stammer fra det gamle nordiske sprog, norrønt sprog, og som er det mindste af de germanske sprog. Færøsk tilhører desuden et af tre mindste sprog i Europa. Foruden færøsk er dansk det officielle sprog men bruges ikke af færingerne som dagligt talesprog.

Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 og udøver det parlamentariske selvstyre i et af verdens ældste parlamenter, Lagtinget. Øerne vælger to repræsentanter til det danske Folketing, og de har valgt ikke at være medlem af EU. Administrativt er øerne opdelt i 6 sysler og 30 kommuner.

Øernes klima er præget af deres beliggenhed i Golfstrømmen, der medvirker til at give milde vintre og kølige somre. Skydannelser omkring de høje fjelde og tåge er hyppigt forekommende. Øerne er i hovedsagen græsbevoksede med en udbredt forekomst af vilde blomster. Der eksisterer træer, der ikke er en del af den oprindelige natur. Færøernes fugle er præget af havfuglene, som i stort tal yngler i fjeldene og på fjeldsiderne. Dyrelivet i øvrigt omfatter gråsæl og mindre hvalarter i de kystnære område samt dyr, som er indvandret eller indført sammen med befolkningen af øerne.

Fiskeri er hovederhverv på øerne, mens fåreavlen, der frem til 1800-tallet var hovederhvervet, nu har ringe kommerciel betydning, omend den stadigvæk har stor kulturel og social betydning. Fangst af flokke af grindehvaler, der sker i fjorde på øerne, er en særlig færøsk specialitet.

Færøerne som tourist destination er utrolig smuk og anderledes. Blot et par år siden fik øerne international anerkendelse som verdens mest uspolerede øgruppe. Og det kom som noget af en overraskelse til de lokale.

Der er flere gode rejsebureauer på Færøerne som har grundlæggende god kendskab til kulturen, musikken, kunsten og har flere års erfaringer med rejser til Færøerne. Hvem kender Færøerne bedre end de lokale. Greengate Incoming, 62N og Go2faroes er alle specialiseret i pakkerejser til Færøerne.